Gram Zdrowia

Home Mistrzowie Prof. Maria Dorota Majewska Szczepienia Umieralnosc niemowlat a szczepienia

Umieralnosc niemowlat a szczepienia

Drukuj

From : Maria Majewska
Date : Sun, 26 Aug 2012 21:11:46 +0200
Subject : umieralnosc niemowlat a szczepienia


Witam,

Załączam bardziej kompletne dane dotyczące wskazników umieralności niemowląt w różnych stanach USA w korelacji do procentów odstąpień od szczepien i biedy wsród dzieci. Poprzednio pokazałam tylko dane kilku ektremalnych stanów i paru pośrednich. Wnioski są takie same: na
ogół, im większy jest procent dzieci nieszczepionych, tym mniejsza jest umieralność niemowląt. (Jak zwykle, zdarzają się wyjątki.)

 


Korelacje umieralności niemowląt w stanach USA ze szczepieniami i biedą

Choć niewątpliwie wskaźniki umieralności niemowląt zależą of wielu złożonych czynników (np. zamożności i wykształcenia rodziców, warunków życia, wartości kulturowych, dostępności opieki medycznej, zdrowia matek i rodzin, zanieczyszczenia środowiska etc.), efekt szczepień wydaje się również znamienny. Analiza danych z różnych stanów USA pokazuje, że istnieje liniowa korelacja między wskaźnikami umieralności niemowląt, a procentami odstąpień od szczepień:
generalnie, im więcej tych odstapień (czyli niższy odsetek wyszczepienia), tym niższe wskaźniki umieralności niemowląt.

W większości stanów, dominującym czynnikiem, odpowiedzialnym za zwiększoną umieralność niemowląt wydaje się bieda, która również koreluje z procentami odstąpień od szczepień: im biedniejsze dzieci, tym są one bardziej wyszczepione. Zamożniejsi (i lepiej wykształceni) rodzice częściej rezygnują ze szczepień i ich niemowlęta rzadziej umierają.

Dane amerykańskie pokrywają się z danymi z innych krajów, które wykazują, że wskaźniki umieralności niemowląt są tym niższe, im mniej jest zalecanych szczepień dla niemowląt. Rządy i agencje medyczne uporczywie odmawiają przeprowadzenia rzetelnych badań, które by
porównały zdrowie i przeżywalność dzieci szczepionych i nieszczepionych, lecz zbiorczo istniejące dane zbliżają nas do uzyskania odpowiedzi na fundamentalne pytanie: czy w naszych czasach masowe szczepienia niemowląt coraz większą liczbą szczepionek są dla nich korzystne, czy raczej szkodliwe.

Wnioski z danych amerykańskich:

*    Wskaźniki umieralności niemowląt korelują z biedą wśród dzieci w różnych stanach (korelacja =0,54 w r. 2009). Im większa bieda, tym
większa umieralność niemowląt.
*    Wskaźniki umieralności ujemnie korelują z procentami zwolnień ze szczepień (korelacja = -0,496. Im więcej zwolnień ze szczepień, tym
mniejsza umieralność, czyli im mniejsza wyszczepialność, tym mniejsza umieralność niemowląt.
*    Procenty zwolnień ze szczepień również ujemnie korelują z biedą dzieci (korelacja =-371). Im biedniejsze dzieci, tym rzadziej są
zwalniane ze szczepień. Zamożniejsi, lepiej wykształceni rodzice częściej odstępują od szczepień i ich dzieci rzadziej umierają.

Umieralnosc niemowlat a szczepienia
 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież