Gram Zdrowia

Home Masters Prof. Maria Dorota Majewska Impfungen Choroby poszczepienne c.d.

Choroby poszczepienne c.d.

Drucken
Es gibt keine Übersetzung gerade jetzt, aber wir können dies für Sie tun, wenn Sie möchten - schreiben Sie einfach ein Kommentar. Wir können auch bessere Übersetzung, wenn Google Übersetzer ist nicht genug für Sie.

============ Forwarded message ============

From : Maria Majewska
Date : Tue, 03 Jul 2012 23:14:07 +0200
Subject : Choroby poszczepienne c.d.
============ Forwarded message ============

c.d.: Zgony i choroby po różnych typach szczepionek  zarejestrowane w VAERS (Poniewaz rejestruje się tylko ok. 6% wszystkich powikłań, liczby te należy pomnożyć przez ok. 17).  

Poniższe dane pozwlalają na przybliżoną ocenę wzglednej szkodliwości różnych typów szczepionek.  Niskie wartosci dla niektórych skojarzonych szczepionek nie świadczą o ich małej szkodliwosci, tylko raczej o ograniczonym ich stosowaniu  w USA, albo o tym , że są one stosunkowo nowe.

Trwale kalectwo

Vaccine Type

 

 

Events Reported

 

 

ANTHRAX VACCINE (ANTH)

306

3.23%

BACILLUS CALMETTE-GUERIN VACCINE (BCG)

14

0.15%

CHOLERA VACCINE (CHOL)

19

0.20%

COMVAX (HBHEPB)

105

1.11%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS ACELLULAR PERTUSSIS POLIOVIRUS INACTIVATED HAEMOPHILUS INFLUENZA B AND HEPATITIS B VACCINE (HEXAVAX) (6VAX-F)

16

0.17%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE (DTAP)

713

7.53%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND PERTUSSIS VACCINE (DTP)

575

6.07%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS PERTUSSIS AND HAEMOPHILUS INFLUENZA B VACCINE (HEXAVAX) (DTPHIB)

128

1.35%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS, PEDIATRIC (DT)

55

0.58%

DIPHTHERIA TOXOID (DTOX)

5

0.05%

Diphtheria/Pertussis/inactivated polio virus (DPIPV)

1

0.01%

Diphtheria/Pertussis/Polio (oral [live] or inactivated not noted) (DPP)

14

0.15%

Diphtheria/tetanus/pertussis/hepatitis B (DTPHEP)

4

0.04%

Diphtheria/Tetanus/whole pertussis-Inactivated Polio Virus-Haemophilus influenza b (Pentacoqr) (DTPIHI)

5

0.05%

DT-IPV COMBINED DT AND IPV VACCINE (DTIPV)

9

0.10%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + HEPATITIS B + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE (DTAPHEPBIP)

78

0.82%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE (DTAPIPV)

10

0.11%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE + HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (DTAPIPVHIB)

32

0.34%

DTP-IPV COMBINED DTP AND IPV VACCINE (DTPIPV)

22

0.23%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND PERTUSSIS VACCINE + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE + HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (TETANUS TOXOID CONJUGATE) (DTPPHIB)

3

0.03%

HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (HIBV)

849

8.96%

HAEMOPHILUS B POLYSACCHARIDE VACCINE (HBPV)

13

0.14%

HEPATITIS A (HEPA)

357

3.77%

HEPATITIS A AND HEPATITIS B VACCINE (HEPAB)

174

1.84%

HEPATITIS A AND TYPHOID VACCINES (HEPATYP)

1

0.01%

HEPATITIS B VACCINE (HEP)

2,344

24.75%

HUMAN PAPILLOVAVIRUS BIVALENT (HPV2)

86

0.91%

HUMAN PAPILLOMAVIRUS (TYPES 6, 11, 16, 18) RECOMBINANT VACCINE (HPV4)

771

8.14%

HUMAN PAPILLOMAVIRUS VACCINE (HPV)

15

0.16%

INFLUENZA A (H1N1) 2009 MONOVALENT (FLU(H1N1))

172

1.82%

INFLUENZA A (H1N1) 2009 MONOVALENT, INTRANASAL SPRAY (FLUN(H1N1))

12

0.13%

INFLUENZA (SEASONAL) VIRUS VACCINE (FLU(SEASONAL))

1,347

14.22%

INFLUENZA (SEASONAL) INTRANASAL VACCINE (FLUMIST) (FLUN(SEASONAL))

39

0.41%

JAPANESE ENCEPHALITIS VIRUS VACCINE (JEV)

11

0.12%

JAPANESE ENCEPHALITIS VIRUS VACCINE, INACTIVATED, ADSORBED (JEV1)

3

0.03%

LYME VACCINE (LYMERIX) (LYME)

338

3.57%

MEASLES AND MUMPS VIRUS VACCINE, LIVE (MM)

11

0.12%

MEASLES AND RUBELLA VACCINE (MER)

8

0.08%

MEASLES VACCINE (MEA)

22

0.23%

MEASLES, MUMPS AND RUBELLA VIRUS VACCINE, LIVE (MMR)

1,193

12.60%

MEASLES, MUMPS, RUBELLA, AND VARICELLA VACCINE (PROQUAD) (MMRV)

43

0.45%

MENINGOCOCCAL CONJUGATE VACCINE (MNC)

7

0.07%

MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE VACCINE (MEN)

76

0.80%

MENINGOCOCCAL VACCINE (MENACTRA) (MNQ)

92

0.97%

MUMPS AND RUBELLA VIRUS VACCINE, LIVE (MUR)

1

0.01%

MUMPS VIRUS VACCINE, LIVE (MU)

9

0.10%

PERTUSSIS, ADSORBED VACCINE (PER)

1

0.01%

PLAGUE VACCINE (PLAGUE)

3

0.03%

PNEUMOCOCCAL VACCINE, POLYVALENT (PPV)

610

6.44%

PNEUMOCOCCAL, 7-VALENT VACCINE (PREVNAR) (PNC)

383

4.04%

PNEUMOCOCCAL, 13-VALENT VACCINE (PREVNAR) (PNC13)

25

0.26%

POLIOVIRUS VACCINE INACTIVATED (IPV)

541

5.71%

POLIOVIRUS VACCINE TRIVALENT, LIVE, ORAL (OPV)

570

6.02%

RABIES VIRUS VACCINE (RAB)

68

0.72%

Rotavirus Vaccine (ROTHB5)

83

0.88%

ROTAVIRUS VACCINE (ROTASHIELD) (RV)

12

0.13%

ROTAVIRUS VACCINE LIVE (ROT)

2

0.02%

ROTAVIRUS VACCINE (ROTH1)

40

0.42%

RUBELLA VACCINE (RUB)

64

0.68%

SMALLPOX VACCINE (SMALL)

80

0.84%

SUMMER/SPRING ENCEPHALITIS VACCINE (SSE) (SSEV)

1

0.01%

TETANUS AND DIPHTHERIA TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE (BOOSTRIX/ADACEL) (TDAP)

144

1.52%

TETANUS AND DIPHTHERIA TOXOIDS, ADULT (TD)

262

2.77%

TETANUS TOXOID (TTOX)

119

1.26%

TETRAMUNE (DTAPH)

22

0.23%

TICK-BORNE ENCEPHALITIS VACCINE (TBE) (TBE)

4

0.04%

TYPHOID VACCINE (TYP)

170

1.79%

VARIVAX-VARICELLA VIRUS LIVE (VARCEL)

433

4.57%

YELLOW FEVER VACCINE (YF)

50

0.53%

ZOSTER VACCINE LIVE (VARZOS)

246

2.60%

UNKNOWN VACCINES (UNK)

63

0.67%

Total

14,104

148.90%

 

 

 

Śmierć łóżeczkowa niemowląt (SIDS)

Vaccine Type

 

 

Events Reported

 

 

COMVAX (HBHEPB)

99

7.94%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS ACELLULAR PERTUSSIS POLIOVIRUS INACTIVATED HAEMOPHILUS INFLUENZA B AND HEPATITIS B VACCINE (HEXAVAX) (6VAX-F)

16

1.28%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE (DTAP)

346

27.75%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND PERTUSSIS VACCINE (DTP)

426

34.16%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS PERTUSSIS AND HAEMOPHILUS INFLUENZA B VACCINE (HEXAVAX) (DTPHIB)

135

10.83%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS, PEDIATRIC (DT)

3

0.24%

Diphtheria/tetanus/pertussis/hepatitis B (DTPHEP)

4

0.32%

DT-IPV COMBINED DT AND IPV VACCINE (DTIPV)

1

0.08%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + HEPATITIS B + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE (DTAPHEPBIP)

115

9.22%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE (DTAPIPV)

1

0.08%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE + HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (DTAPIPVHIB)

40

3.21%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND PERTUSSIS VACCINE + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE + HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (TETANUS TOXOID CONJUGATE) (DTPPHIB)

1

0.08%

HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (HIBV)

704

56.46%

HAEMOPHILUS B POLYSACCHARIDE VACCINE (HBPV)

4

0.32%

HEPATITIS A (HEPA)

2

0.16%

HEPATITIS B VACCINE (HEP)

387

31.03%

INFLUENZA (SEASONAL) VIRUS VACCINE (FLU(SEASONAL))

7

0.56%

MEASLES, MUMPS AND RUBELLA VIRUS VACCINE, LIVE (MMR)

23

1.84%

MENINGOCOCCAL CONJUGATE VACCINE (MNC)

2

0.16%

MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE VACCINE (MEN)

5

0.40%

MENINGOCOCCAL VACCINE (MENACTRA) (MNQ)

1

0.08%

PERTUSSIS, ADSORBED VACCINE (PER)

1

0.08%

PNEUMOCOCCAL VACCINE, POLYVALENT (PPV)

11

0.88%

PNEUMOCOCCAL, 7-VALENT VACCINE (PREVNAR) (PNC)

318

25.50%

PNEUMOCOCCAL, 13-VALENT VACCINE (PREVNAR) (PNC13)

25

2.00%

POLIOVIRUS VACCINE INACTIVATED (IPV)

331

26.54%

POLIOVIRUS VACCINE TRIVALENT, LIVE, ORAL (OPV)

495

39.70%

Rotavirus Vaccine (ROTHB5)

78

6.26%

ROTAVIRUS VACCINE (ROTASHIELD) (RV)

4

0.32%

ROTAVIRUS VACCINE LIVE (ROT)

1

0.08%

ROTAVIRUS VACCINE (ROTH1)

9

0.72%

TETANUS TOXOID (TTOX)

1

0.08%

TETRAMUNE (DTAPH)

1

0.08%

VARIVAX-VARICELLA VIRUS LIVE (VARCEL)

10

0.80%

UNKNOWN VACCINES (UNK)

5

0.40%

Total

3,612

289.66%

 

Autyzm i  Zaburzenia ze Spektrum Autyzmu

Vaccine Type

 

 

Events Reported

 

 

ANTHRAX VACCINE (ANTH)

1

0.04%

CHOLERA VACCINE (CHOL)

1

0.04%

COMVAX (HBHEPB)

43

1.82%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS ACELLULAR PERTUSSIS POLIOVIRUS INACTIVATED HAEMOPHILUS INFLUENZA B AND HEPATITIS B VACCINE (HEXAVAX) (6VAX-F)

1

0.04%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE (DTAP)

372

15.76%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND PERTUSSIS VACCINE (DTP)

145

6.14%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS PERTUSSIS AND HAEMOPHILUS INFLUENZA B VACCINE (HEXAVAX) (DTPHIB)

58

2.46%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS, PEDIATRIC (DT)

16

0.68%

DIPHTHERIA TOXOID (DTOX)

2

0.08%

Diphtheria/Pertussis/Polio (oral [live] or inactivated not noted) (DPP)

3

0.13%

Diphtheria/tetanus/pertussis/hepatitis B (DTPHEP)

2

0.08%

DT-IPV COMBINED DT AND IPV VACCINE (DTIPV)

2

0.08%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + HEPATITIS B + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE (DTAPHEPBIP)

20

0.85%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE + HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (DTAPIPVHIB)

14

0.59%

DTP-IPV COMBINED DTP AND IPV VACCINE (DTPIPV)

16

0.68%

HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (HIBV)

461

19.53%

HAEMOPHILUS B POLYSACCHARIDE VACCINE (HBPV)

8

0.34%

HEPATITIS A (HEPA)

35

1.48%

HEPATITIS A AND HEPATITIS B VACCINE (HEPAB)

1

0.04%

HEPATITIS B VACCINE (HEP)

351

14.87%

HUMAN PAPILLOMAVIRUS (TYPES 6, 11, 16, 18) RECOMBINANT VACCINE (HPV4)

4

0.17%

INFLUENZA A (H1N1) 2009 MONOVALENT, INTRANASAL SPRAY (FLUN(H1N1))

1

0.04%

INFLUENZA (SEASONAL) VIRUS VACCINE (FLU(SEASONAL))

41

1.74%

MEASLES AND RUBELLA VACCINE (MER)

1

0.04%

MEASLES VACCINE (MEA)

5

0.21%

MEASLES, MUMPS AND RUBELLA VIRUS VACCINE, LIVE (MMR)

1,505

63.74%

MEASLES, MUMPS, RUBELLA, AND VARICELLA VACCINE (PROQUAD) (MMRV)

28

1.19%

MENINGOCOCCAL CONJUGATE VACCINE (MNC)

4

0.17%

MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE VACCINE (MEN)

18

0.76%

MENINGOCOCCAL VACCINE (MENACTRA) (MNQ)

5

0.21%

MUMPS VIRUS VACCINE, LIVE (MU)

2

0.08%

PERTUSSIS, ADSORBED VACCINE (PER)

4

0.17%

PNEUMOCOCCAL VACCINE, POLYVALENT (PPV)

16

0.68%

PNEUMOCOCCAL, 7-VALENT VACCINE (PREVNAR) (PNC)

189

8.01%

POLIOVIRUS VACCINE INACTIVATED (IPV)

188

7.96%

POLIOVIRUS VACCINE TRIVALENT, LIVE, ORAL (OPV)

166

7.03%

RABIES VIRUS VACCINE (RAB)

1

0.04%

Rotavirus Vaccine (ROTHB5)

6

0.25%

ROTAVIRUS VACCINE (ROTASHIELD) (RV)

7

0.30%

ROTAVIRUS VACCINE LIVE (ROT)

1

0.04%

ROTAVIRUS VACCINE (ROTH1)

1

0.04%

RUBELLA VACCINE (RUB)

3

0.13%

TETANUS AND DIPHTHERIA TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE (BOOSTRIX/ADACEL) (TDAP)

4

0.17%

TETANUS AND DIPHTHERIA TOXOIDS, ADULT (TD)

4

0.17%

TETANUS TOXOID (TTOX)

4

0.17%

TETRAMUNE (DTAPH)

15

0.64%

VARIVAX-VARICELLA VIRUS LIVE (VARCEL)

187

7.92%

UNKNOWN VACCINES (UNK)

32

1.36%

Total

3,994

169.17%

 

 

Zapalenie mózgu (encephalitis)

Vaccine Type

 

 

Events Reported

 

 

ANTHRAX VACCINE (ANTH)

12

1.09%

BACILLUS CALMETTE-GUERIN VACCINE (BCG)

2

0.18%

CHOLERA VACCINE (CHOL)

1

0.09%

COMVAX (HBHEPB)

10

0.91%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS ACELLULAR PERTUSSIS POLIOVIRUS INACTIVATED HAEMOPHILUS INFLUENZA B AND HEPATITIS B VACCINE (HEXAVAX) (6VAX-F)

2

0.18%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE (DTAP)

90

8.15%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND PERTUSSIS VACCINE (DTP)

61

5.53%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS PERTUSSIS AND HAEMOPHILUS INFLUENZA B VACCINE (HEXAVAX) (DTPHIB)

17

1.54%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS, PEDIATRIC (DT)

9

0.82%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + HEPATITIS B + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE (DTAPHEPBIP)

7

0.63%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE (DTAPIPV)

3

0.27%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE + HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (DTAPIPVHIB)

4

0.36%

DTP-IPV COMBINED DTP AND IPV VACCINE (DTPIPV)

1

0.09%

HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (HIBV)

120

10.87%

HEPATITIS A (HEPA)

62

5.62%

HEPATITIS A AND HEPATITIS B VACCINE (HEPAB)

24

2.17%

HEPATITIS B VACCINE (HEP)

206

18.66%

HUMAN PAPILLOVAVIRUS BIVALENT (HPV2)

6

0.54%

HUMAN PAPILLOMAVIRUS (TYPES 6, 11, 16, 18) RECOMBINANT VACCINE (HPV4)

58

5.25%

HUMAN PAPILLOMAVIRUS VACCINE (HPV)

1

0.09%

INFLUENZA A (H1N1) 2009 MONOVALENT (FLU(H1N1))

35

3.17%

INFLUENZA A (H1N1) 2009 MONOVALENT, INTRANASAL SPRAY (FLUN(H1N1))

2

0.18%

INFLUENZA (SEASONAL) VIRUS VACCINE (FLU(SEASONAL))

179

16.21%

INFLUENZA (SEASONAL) INTRANASAL VACCINE (FLUMIST) (FLUN(SEASONAL))

14

1.27%

JAPANESE ENCEPHALITIS VIRUS VACCINE (JEV)

5

0.45%

JAPANESE ENCEPHALITIS VIRUS VACCINE, INACTIVATED, ADSORBED (JEV1)

2

0.18%

LYME VACCINE (LYMERIX) (LYME)

1

0.09%

MEASLES AND MUMPS VIRUS VACCINE, LIVE (MM)

9

0.82%

MEASLES AND RUBELLA VACCINE (MER)

2

0.18%

MEASLES VACCINE (MEA)

16

1.45%

MEASLES, MUMPS AND RUBELLA VIRUS VACCINE, LIVE (MMR)

214

19.38%

MEASLES, MUMPS, RUBELLA, AND VARICELLA VACCINE (PROQUAD) (MMRV)

5

0.45%

MENINGOCOCCAL CONJUGATE VACCINE (MNC)

1

0.09%

MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE VACCINE (MEN)

13

1.18%

MENINGOCOCCAL VACCINE (MENACTRA) (MNQ)

26

2.36%

MUMPS VIRUS VACCINE, LIVE (MU)

2

0.18%

PNEUMOCOCCAL VACCINE, POLYVALENT (PPV)

29

2.63%

PNEUMOCOCCAL, 7-VALENT VACCINE (PREVNAR) (PNC)

54

4.89%

PNEUMOCOCCAL, 13-VALENT VACCINE (PREVNAR) (PNC13)

3

0.27%

POLIOVIRUS VACCINE INACTIVATED (IPV)

77

6.97%

POLIOVIRUS VACCINE TRIVALENT, LIVE, ORAL (OPV)

73

6.61%

RABIES VIRUS VACCINE (RAB)

28

2.54%

Rotavirus Vaccine (ROTHB5)

5

0.45%

ROTAVIRUS VACCINE (ROTASHIELD) (RV)

2

0.18%

ROTAVIRUS VACCINE LIVE (ROT)

1

0.09%

ROTAVIRUS VACCINE (ROTH1)

3

0.27%

RUBELLA VACCINE (RUB)

1

0.09%

SMALLPOX VACCINE (SMALL)

21

1.90%

TETANUS AND DIPHTHERIA TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE (BOOSTRIX/ADACEL) (TDAP)

27

2.45%

TETANUS AND DIPHTHERIA TOXOIDS, ADULT (TD)

29

2.63%

TETANUS TOXOID (TTOX)

4

0.36%

TETRAMUNE (DTAPH)

2

0.18%

TICK-BORNE ENCEPHALITIS VACCINE (TBE) (TBE)

2

0.18%

TYPHOID VACCINE (TYP)

29

2.63%

VARIVAX-VARICELLA VIRUS LIVE (VARCEL)

81

7.34%

YELLOW FEVER VACCINE (YF)

24

2.17%

ZOSTER VACCINE LIVE (VARZOS)

14

1.27%

UNKNOWN VACCINES (UNK)

3

0.27%

Total

1,734

157.07%

 

 

Encephalopatia  

ANTHRAX VACCINE (ANTH)

7

0.90%

BACILLUS CALMETTE-GUERIN VACCINE (BCG)

2

0.26%

CHOLERA VACCINE (CHOL)

2

0.26%

COMVAX (HBHEPB)

10

1.29%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS ACELLULAR PERTUSSIS POLIOVIRUS INACTIVATED HAEMOPHILUS INFLUENZA B AND HEPATITIS B VACCINE (HEXAVAX) (6VAX-F)

8

1.03%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE (DTAP)

104

13.44%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND PERTUSSIS VACCINE (DTP)

84

10.85%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS PERTUSSIS AND HAEMOPHILUS INFLUENZA B VACCINE (HEXAVAX) (DTPHIB)

24

3.10%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS, PEDIATRIC (DT)

5

0.65%

DT-IPV COMBINED DT AND IPV VACCINE (DTIPV)

2

0.26%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + HEPATITIS B + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE (DTAPHEPBIP)

23

2.97%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE (DTAPIPV)

1

0.13%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE + HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE(DTAPIPVHIB)

10

1.29%

DTP-IPV COMBINED DTP AND IPV VACCINE (DTPIPV)

5

0.65%

HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (HIBV)

140

18.09%

HEPATITIS A (HEPA)

30

3.88%

HEPATITIS A AND HEPATITIS B VACCINE (HEPAB)

17

2.20%

HEPATITIS B VACCINE (HEP)

144

18.60%

HUMAN PAPILLOVAVIRUS BIVALENT (HPV2)

1

0.13%

HUMAN PAPILLOMAVIRUS (TYPES 6, 11, 16, 18) RECOMBINANT VACCINE (HPV4)

23

2.97%

HUMAN PAPILLOMAVIRUS VACCINE (HPV)

1

0.13%

INFLUENZA A (H1N1) 2009 MONOVALENT (FLU(H1N1))

23

2.97%

INFLUENZA A (H1N1) 2009 MONOVALENT, INTRANASAL SPRAY (FLUN(H1N1))

4

0.52%

INFLUENZA (SEASONAL) VIRUS VACCINE (FLU(SEASONAL))

125

16.15%

INFLUENZA (SEASONAL) INTRANASAL VACCINE (FLUMIST) (FLUN(SEASONAL))

1

0.13%

JAPANESE ENCEPHALITIS VIRUS VACCINE (JEV)

3

0.39%

JAPANESE ENCEPHALITIS VIRUS VACCINE, INACTIVATED, ADSORBED (JEV1)

1

0.13%

LYME VACCINE (LYMERIX) (LYME)

10

1.29%

MEASLES AND MUMPS VIRUS VACCINE, LIVE (MM)

1

0.13%

MEASLES VACCINE (MEA)

6

0.78%

MEASLES, MUMPS AND RUBELLA VIRUS VACCINE, LIVE (MMR)

129

16.67%

MEASLES, MUMPS, RUBELLA, AND VARICELLA VACCINE (PROQUAD) (MMRV)

6

0.78%

MENINGOCOCCAL CONJUGATE VACCINE (MNC)

2

0.26%

MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE VACCINE (MEN)

10

1.29%

MENINGOCOCCAL VACCINE (MENACTRA) (MNQ)

14

1.81%

MUMPS VIRUS VACCINE, LIVE (MU)

1

0.13%

PERTUSSIS, ADSORBED VACCINE (PER)

4

0.52%

PNEUMOCOCCAL VACCINE, POLYVALENT (PPV)

16

2.07%

PNEUMOCOCCAL, 7-VALENT VACCINE (PREVNAR) (PNC)

74

9.56%

PNEUMOCOCCAL, 13-VALENT VACCINE (PREVNAR) (PNC13)

2

0.26%

POLIOVIRUS VACCINE INACTIVATED (IPV)

79

10.21%

POLIOVIRUS VACCINE TRIVALENT, LIVE, ORAL (OPV)

68

8.79%

RABIES VIRUS VACCINE (RAB)

12

1.55%

Rotavirus Vaccine (ROTHB5)

11

1.42%

ROTAVIRUS VACCINE (ROTASHIELD) (RV)

2

0.26%

ROTAVIRUS VACCINE (ROTH1)

3

0.39%

RUBELLA VACCINE (RUB)

1

0.13%

SMALLPOX VACCINE (SMALL)

8

1.03%

TETANUS AND DIPHTHERIA TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE (BOOSTRIX/ADACEL) (TDAP)

16

2.07%

TETANUS AND DIPHTHERIA TOXOIDS, ADULT (TD)

18

2.33%

TETANUS TOXOID (TTOX)

11

1.42%

TYPHOID VACCINE (TYP)

19

2.45%

VARIVAX-VARICELLA VIRUS LIVE (VARCEL)

46

5.94%

YELLOW FEVER VACCINE (YF)

10

1.29%

ZOSTER VACCINE LIVE (VARZOS)

6

0.78%

UNKNOWN VACCINES (UNK)

7

0.90%

Total

1,392

179.84%

 

Zawały serca

Vaccine Type

 

 

Events Reported

 

 

 

Percent (of 704)

 

 

ANTHRAX VACCINE (ANTH)

4

0.57%

BACILLUS CALMETTE-GUERIN VACCINE (BCG)

1

0.14%

COMVAX (HBHEPB)

31

4.40%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS ACELLULAR PERTUSSIS POLIOVIRUS INACTIVATED HAEMOPHILUS INFLUENZA B AND HEPATITIS B VACCINE (HEXAVAX) (6VAX-F)

6

0.85%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE (DTAP)

109

15.48%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND PERTUSSIS VACCINE (DTP)

134

19.03%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS PERTUSSIS AND HAEMOPHILUS INFLUENZA B VACCINE (HEXAVAX) (DTPHIB)

42

5.97%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS, PEDIATRIC (DT)

1

0.14%

Diphtheria/Tetanus/whole pertussis-Inactivated Polio Virus-Haemophilus influenza b (Pentacoqr) (DTPIHI)

1

0.14%

DT-IPV COMBINED DT AND IPV VACCINE (DTIPV)

1

0.14%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + HEPATITIS B + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE (DTAPHEPBIP)

26

3.69%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE (DTAPIPV)

1

0.14%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE + HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (DTAPIPVHIB)

23

3.27%

HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (HIBV)

233

33.10%

HAEMOPHILUS B POLYSACCHARIDE VACCINE (HBPV)

2

0.28%

HEPATITIS A (HEPA)

12

1.70%

HEPATITIS A AND HEPATITIS B VACCINE (HEPAB)

6

0.85%

HEPATITIS B VACCINE (HEP)

143

20.31%

HUMAN PAPILLOVAVIRUS BIVALENT (HPV2)

2

0.28%

HUMAN PAPILLOMAVIRUS (TYPES 6, 11, 16, 18) RECOMBINANT VACCINE (HPV4)

13

1.85%

INFLUENZA A (H1N1) 2009 MONOVALENT (FLU(H1N1))

23

3.27%

INFLUENZA A (H1N1) 2009 MONOVALENT, INTRANASAL SPRAY (FLUN(H1N1))

6

0.85%

INFLUENZA (SEASONAL) VIRUS VACCINE (FLU(SEASONAL))

115

16.34%

INFLUENZA (SEASONAL) INTRANASAL VACCINE (FLUMIST) (FLUN(SEASONAL))

1

0.14%

JAPANESE ENCEPHALITIS VIRUS VACCINE (JEV)

4

0.57%

LYME VACCINE (LYMERIX) (LYME)

2

0.28%

MEASLES VACCINE (MEA)

2

0.28%

MEASLES, MUMPS AND RUBELLA VIRUS VACCINE, LIVE (MMR)

50

7.10%

MENINGOCOCCAL CONJUGATE VACCINE (MNC)

1

0.14%

MENINGOCOCCAL VACCINE (MENACTRA) (MNQ)

6

0.85%

MUMPS VIRUS VACCINE, LIVE (MU)

1

0.14%

PLAGUE VACCINE (PLAGUE)

2

0.28%

PNEUMOCOCCAL VACCINE, POLYVALENT (PPV)

32

4.55%

PNEUMOCOCCAL, 7-VALENT VACCINE (PREVNAR) (PNC)

103

14.63%

PNEUMOCOCCAL, 13-VALENT VACCINE (PREVNAR) (PNC13)

20

2.84%

POLIOVIRUS VACCINE INACTIVATED (IPV)

93

13.21%

POLIOVIRUS VACCINE TRIVALENT, LIVE, ORAL (OPV)

154

21.88%

RABIES VIRUS VACCINE (RAB)

5

0.71%

Rotavirus Vaccine (ROTHB5)

21

2.98%

ROTAVIRUS VACCINE (ROTASHIELD) (RV)

4

0.57%

ROTAVIRUS VACCINE (ROTH1)

7

0.99%

SMALLPOX VACCINE (SMALL)

4

0.57%

TETANUS AND DIPHTHERIA TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE (BOOSTRIX/ADACEL) (TDAP)

5

0.71%

TETANUS AND DIPHTHERIA TOXOIDS, ADULT (TD)

14

1.99%

TICK-BORNE ENCEPHALITIS VACCINE (TBE) (TBE)

1

0.14%

TYPHOID VACCINE (TYP)

6

0.85%

VARIVAX-VARICELLA VIRUS LIVE (VARCEL)

23

3.27%

ZOSTER VACCINE LIVE (VARZOS)

6

0.85%

UNKNOWN VACCINES (UNK)

3

0.43%

Total

1,505

213.78%

 

Uszkodzenie wątroby

Vaccine Type

 

 

Events Reported

 

 

 

Percent (of 732)

 

 

ANTHRAX VACCINE (ANTH)

31

4.23%

BACILLUS CALMETTE-GUERIN VACCINE (BCG)

5

0.68%

CHOLERA VACCINE (CHOL)

3

0.41%

COMVAX (HBHEPB)

2

0.27%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS ACELLULAR PERTUSSIS POLIOVIRUS INACTIVATED HAEMOPHILUS INFLUENZA B AND HEPATITIS B VACCINE (HEXAVAX) (6VAX-F)

4

0.55%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE (DTAP)

33

4.51%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND PERTUSSIS VACCINE (DTP)

8

1.09%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS PERTUSSIS AND HAEMOPHILUS INFLUENZA B VACCINE (HEXAVAX) (DTPHIB)

1

0.14%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS, PEDIATRIC (DT)

4

0.55%

Diphtheria/Pertussis/inactivated polio virus (DPIPV)

1

0.14%

DT-IPV COMBINED DT AND IPV VACCINE (DTIPV)

2

0.27%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + HEPATITIS B + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE (DTAPHEPBIP)

6

0.82%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE (DTAPIPV)

2

0.27%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE + HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (DTAPIPVHIB)

6

0.82%

DTP-IPV COMBINED DTP AND IPV VACCINE (DTPIPV)

2

0.27%

HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (HIBV)

32

4.37%

HEPATITIS A (HEPA)

128

17.49%

HEPATITIS A AND HEPATITIS B VACCINE (HEPAB)

61

8.33%

HEPATITIS B VACCINE (HEP)

156

21.31%

HUMAN PAPILLOVAVIRUS BIVALENT (HPV2)

10

1.37%

HUMAN PAPILLOMAVIRUS (TYPES 6, 11, 16, 18) RECOMBINANT VACCINE (HPV4)

51

6.97%

INFLUENZA A (H1N1) 2009 MONOVALENT (FLU(H1N1))

30

4.10%

INFLUENZA A (H1N1) 2009 MONOVALENT, INTRANASAL SPRAY (FLUN(H1N1))

5

0.68%

INFLUENZA (SEASONAL) VIRUS VACCINE (FLU(SEASONAL))

99

13.52%

INFLUENZA (SEASONAL) INTRANASAL VACCINE (FLUMIST) (FLUN(SEASONAL))

7

0.96%

LYME VACCINE (LYMERIX) (LYME)

15

2.05%

MEASLES AND RUBELLA VACCINE (MER)

1

0.14%

MEASLES VACCINE (MEA)

1

0.14%

MEASLES, MUMPS AND RUBELLA VIRUS VACCINE, LIVE (MMR)

38

5.19%

MEASLES, MUMPS, RUBELLA, AND VARICELLA VACCINE (PROQUAD) (MMRV)

1

0.14%

MENINGOCOCCAL CONJUGATE VACCINE (MNC)

1

0.14%

MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE VACCINE (MEN)

5

0.68%

MENINGOCOCCAL VACCINE (MENACTRA) (MNQ)

18

2.46%

MUMPS VIRUS VACCINE, LIVE (MU)

1

0.14%

PNEUMOCOCCAL VACCINE, POLYVALENT (PPV)

26

3.55%

PNEUMOCOCCAL, 7-VALENT VACCINE (PREVNAR) (PNC)

33

4.51%

PNEUMOCOCCAL, 13-VALENT VACCINE (PREVNAR) (PNC13)

5

0.68%

POLIOVIRUS VACCINE INACTIVATED (IPV)

33

4.51%

POLIOVIRUS VACCINE TRIVALENT, LIVE, ORAL (OPV)

5

0.68%

RABIES VIRUS VACCINE (RAB)

5

0.68%

Rotavirus Vaccine (ROTHB5)

14

1.91%

ROTAVIRUS VACCINE (ROTH1)

7

0.96%

RUBELLA VACCINE (RUB)

3

0.41%

SMALLPOX VACCINE (SMALL)

14

1.91%

SUMMER/SPRING ENCEPHALITIS VACCINE (SSE) (SSEV)

1

0.14%

TETANUS AND DIPHTHERIA TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE (BOOSTRIX/ADACEL) (TDAP)

24

3.28%

TETANUS AND DIPHTHERIA TOXOIDS, ADULT (TD)

22

3.01%

TETANUS TOXOID (TTOX)

4

0.55%

TETRAMUNE (DTAPH)

1

0.14%

TICK-BORNE ENCEPHALITIS VACCINE (TBE) (TBE)

1

0.14%

TYPHOID VACCINE (TYP)

29

3.96%

VARIVAX-VARICELLA VIRUS LIVE (VARCEL)

33

4.51%

YELLOW FEVER VACCINE (YF)

24

3.28%

ZOSTER VACCINE LIVE (VARZOS)

11

1.50%

UNKNOWN VACCINES (UNK)

4

0.55%

Total

1,069

146.04%

 

Paraliż

Vaccine Type

 

 

Events Reported

 

 

ANTHRAX VACCINE (ANTH)

12

0.93%

COMVAX (HBHEPB)

4

0.31%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS ACELLULAR PERTUSSIS POLIOVIRUS INACTIVATED HAEMOPHILUS INFLUENZA B AND HEPATITIS B VACCINE (HEXAVAX) (6VAX-F)

1

0.08%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE (DTAP)

46

3.56%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND PERTUSSIS VACCINE (DTP)

54

4.18%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS PERTUSSIS AND HAEMOPHILUS INFLUENZA B VACCINE (HEXAVAX) (DTPHIB)

21

1.62%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS, PEDIATRIC (DT)

3

0.23%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + HEPATITIS B + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE (DTAPHEPBIP)

2

0.15%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE (DTAPIPV)

2

0.15%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE + HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (DTAPIPVHIB)

1

0.08%

DTP-IPV COMBINED DTP AND IPV VACCINE (DTPIPV)

1

0.08%

HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (HIBV)

62

4.80%

HEPATITIS A (HEPA)

51

3.94%

HEPATITIS A AND HEPATITIS B VACCINE (HEPAB)

21

1.62%

HEPATITIS B VACCINE (HEP)

230

17.79%

HUMAN PAPILLOVAVIRUS BIVALENT (HPV2)

9

0.70%

HUMAN PAPILLOMAVIRUS (TYPES 6, 11, 16, 18) RECOMBINANT VACCINE (HPV4)

105

8.12%

INFLUENZA A (H1N1) 2009 MONOVALENT (FLU(H1N1))

40

3.09%

INFLUENZA A (H1N1) 2009 MONOVALENT, INTRANASAL SPRAY (FLUN(H1N1))

1

0.08%

INFLUENZA (SEASONAL) VIRUS VACCINE (FLU(SEASONAL))

431

33.33%

INFLUENZA (SEASONAL) INTRANASAL VACCINE (FLUMIST) (FLUN(SEASONAL))

5

0.39%

JAPANESE ENCEPHALITIS VIRUS VACCINE (JEV)

4

0.31%

LYME VACCINE (LYMERIX) (LYME)

19

1.47%

MEASLES AND RUBELLA VACCINE (MER)

2

0.15%

MEASLES VACCINE (MEA)

4

0.31%

MEASLES, MUMPS AND RUBELLA VIRUS VACCINE, LIVE (MMR)

95

7.35%

MEASLES, MUMPS, RUBELLA, AND VARICELLA VACCINE (PROQUAD) (MMRV)

1

0.08%

MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE VACCINE (MEN)

12

0.93%

MENINGOCOCCAL VACCINE (MENACTRA) (MNQ)

15

1.16%

PNEUMOCOCCAL VACCINE, POLYVALENT (PPV)

62

4.80%

PNEUMOCOCCAL, 7-VALENT VACCINE (PREVNAR) (PNC)

17

1.31%

PNEUMOCOCCAL, 13-VALENT VACCINE (PREVNAR) (PNC13)

5

0.39%

POLIOVIRUS VACCINE INACTIVATED (IPV)

51

3.94%

POLIOVIRUS VACCINE TRIVALENT, LIVE, ORAL (OPV)

98

7.58%

RABIES VIRUS VACCINE (RAB)

28

2.17%

Rotavirus Vaccine (ROTHB5)

1

0.08%

ROTAVIRUS VACCINE (ROTH1)

1

0.08%

RUBELLA VACCINE (RUB)

1

0.08%

SMALLPOX VACCINE (SMALL)

2

0.15%

TETANUS AND DIPHTHERIA TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE (BOOSTRIX/ADACEL) (TDAP)

24

1.86%

TETANUS AND DIPHTHERIA TOXOIDS, ADULT (TD)

49

3.79%

TETANUS TOXOID (TTOX)

21

1.62%

TICK-BORNE ENCEPHALITIS VACCINE (TBE) (TBE)

2

0.15%

TYPHOID VACCINE (TYP)

21

1.62%

VARIVAX-VARICELLA VIRUS LIVE (VARCEL)

33

2.55%

YELLOW FEVER VACCINE (YF)

7

0.54%

ZOSTER VACCINE LIVE (VARZOS)

7

0.54%

UNKNOWN VACCINES (UNK)

5

0.39%

Total

1,689

130.63%

 

Epilepsja

Vaccine Type

 

 

Events Reported

 

 

 

Percent (of 544)

 

 

ANTHRAX VACCINE (ANTH)

5

0.92%

COMVAX (HBHEPB)

6

1.10%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS ACELLULAR PERTUSSIS POLIOVIRUS INACTIVATED HAEMOPHILUS INFLUENZA B AND HEPATITIS B VACCINE (HEXAVAX) (6VAX-F)

27

4.96%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE (DTAP)

83

15.26%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND PERTUSSIS VACCINE (DTP)

16

2.94%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS PERTUSSIS AND HAEMOPHILUS INFLUENZA B VACCINE (HEXAVAX) (DTPHIB)

1

0.18%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS, PEDIATRIC (DT)

2

0.37%

DIPHTHERIA TOXOID (DTOX)

1

0.18%

Diphtheria/Pertussis/Polio (oral [live] or inactivated not noted) (DPP)

1

0.18%

DT-IPV COMBINED DT AND IPV VACCINE (DTIPV)

5

0.92%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + HEPATITIS B + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE (DTAPHEPBIP)

11

2.02%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE (DTAPIPV)

5

0.92%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE + HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (DTAPIPVHIB)

13

2.39%

DTP-IPV COMBINED DTP AND IPV VACCINE (DTPIPV)

6

1.10%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND PERTUSSIS VACCINE + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE + HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (TETANUS TOXOID CONJUGATE) (DTPPHIB)

1

0.18%

HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (HIBV)

85

15.62%

HEPATITIS A (HEPA)

18

3.31%

HEPATITIS A AND HEPATITIS B VACCINE (HEPAB)

13

2.39%

HEPATITIS B VACCINE (HEP)

48

8.82%

HUMAN PAPILLOVAVIRUS BIVALENT (HPV2)

14

2.57%

HUMAN PAPILLOMAVIRUS (TYPES 6, 11, 16, 18) RECOMBINANT VACCINE (HPV4)

113

20.77%

HUMAN PAPILLOMAVIRUS VACCINE (HPV)

3

0.55%

INFLUENZA A (H1N1) 2009 MONOVALENT (FLU(H1N1))

6

1.10%

INFLUENZA A (H1N1) 2009 MONOVALENT, INTRANASAL SPRAY (FLUN(H1N1))

1

0.18%

INFLUENZA (SEASONAL) VIRUS VACCINE (FLU(SEASONAL))

33

6.07%

INFLUENZA (SEASONAL) INTRANASAL VACCINE (FLUMIST) (FLUN(SEASONAL))

3

0.55%

JAPANESE ENCEPHALITIS VIRUS VACCINE, INACTIVATED, ADSORBED (JEV1)

1

0.18%

MEASLES AND MUMPS VIRUS VACCINE, LIVE (MM)

1

0.18%

MEASLES AND RUBELLA VACCINE (MER)

1

0.18%

MEASLES VACCINE (MEA)

2

0.37%

MEASLES, MUMPS AND RUBELLA VIRUS VACCINE, LIVE (MMR)

116

21.32%

MEASLES, MUMPS, RUBELLA, AND VARICELLA VACCINE (PROQUAD) (MMRV)

2

0.37%

MENINGOCOCCAL CONJUGATE VACCINE (MNC)

1

0.18%

MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE VACCINE (MEN)

6

1.10%

MENINGOCOCCAL VACCINE (MENACTRA) (MNQ)

11

2.02%

PERTUSSIS, ADSORBED VACCINE (PER)

2

0.37%

PNEUMOCOCCAL VACCINE, POLYVALENT (PPV)

8

1.47%

PNEUMOCOCCAL, 7-VALENT VACCINE (PREVNAR) (PNC)

92

16.91%

PNEUMOCOCCAL, 13-VALENT VACCINE (PREVNAR) (PNC13)

13

2.39%

POLIOVIRUS VACCINE INACTIVATED (IPV)

75

13.79%

POLIOVIRUS VACCINE TRIVALENT, LIVE, ORAL (OPV)

13

2.39%

RABIES VIRUS VACCINE (RAB)

6

1.10%

Rotavirus Vaccine (ROTHB5)

15

2.76%

ROTAVIRUS VACCINE LIVE (ROT)

1

0.18%

ROTAVIRUS VACCINE (ROTH1)

5

0.92%

TETANUS AND DIPHTHERIA TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE (BOOSTRIX/ADACEL) (TDAP)

14

2.57%

TETANUS AND DIPHTHERIA TOXOIDS, ADULT (TD)

2

0.37%

TETANUS TOXOID (TTOX)

1

0.18%

TICK-BORNE ENCEPHALITIS VACCINE (TBE) (TBE)

2

0.37%

TYPHOID VACCINE (TYP)

4

0.74%

VARIVAX-VARICELLA VIRUS LIVE (VARCEL)

26

4.78%

UNKNOWN VACCINES (UNK)

4

0.74%

Total

944

173.53%

 

Udar/niedokrwienie mózgu

Vaccine Type

 

 

Events Reported

 

 

 

Percent (of 200)

 

 

ANTHRAX VACCINE (ANTH)

4

2.00%

COMVAX (HBHEPB)

8

4.00%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS ACELLULAR PERTUSSIS POLIOVIRUS INACTIVATED HAEMOPHILUS INFLUENZA B AND HEPATITIS B VACCINE (HEXAVAX) (6VAX-F)

1

0.50%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE (DTAP)

23

11.50%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND PERTUSSIS VACCINE (DTP)

13

6.50%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS PERTUSSIS AND HAEMOPHILUS INFLUENZA B VACCINE (HEXAVAX) (DTPHIB)

3

1.50%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS, PEDIATRIC (DT)

2

1.00%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + HEPATITIS B + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE (DTAPHEPBIP)

10

5.00%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE + HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (DTAPIPVHIB)

1

0.50%

HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (HIBV)

36

18.00%

HEPATITIS A (HEPA)

13

6.50%

HEPATITIS A AND HEPATITIS B VACCINE (HEPAB)

5

2.50%

HEPATITIS B VACCINE (HEP)

32

16.00%

HUMAN PAPILLOVAVIRUS BIVALENT (HPV2)

1

0.50%

HUMAN PAPILLOMAVIRUS (TYPES 6, 11, 16, 18) RECOMBINANT VACCINE (HPV4)

5

2.50%

HUMAN PAPILLOMAVIRUS VACCINE (HPV)

1

0.50%

INFLUENZA A (H1N1) 2009 MONOVALENT (FLU(H1N1))

6

3.00%

INFLUENZA (SEASONAL) VIRUS VACCINE (FLU(SEASONAL))

46

23.00%

JAPANESE ENCEPHALITIS VIRUS VACCINE (JEV)

2

1.00%

JAPANESE ENCEPHALITIS VIRUS VACCINE, INACTIVATED, ADSORBED (JEV1)

1

0.50%

LYME VACCINE (LYMERIX) (LYME)

5

2.50%

MEASLES VACCINE (MEA)

1

0.50%

MEASLES, MUMPS AND RUBELLA VIRUS VACCINE, LIVE (MMR)

15

7.50%

MEASLES, MUMPS, RUBELLA, AND VARICELLA VACCINE (PROQUAD) (MMRV)

1

0.50%

MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE VACCINE (MEN)

2

1.00%

MENINGOCOCCAL VACCINE (MENACTRA) (MNQ)

2

1.00%

PNEUMOCOCCAL VACCINE, POLYVALENT (PPV)

13

6.50%

PNEUMOCOCCAL, 7-VALENT VACCINE (PREVNAR) (PNC)

35

17.50%

PNEUMOCOCCAL, 13-VALENT VACCINE (PREVNAR) (PNC13)

1

0.50%

POLIOVIRUS VACCINE INACTIVATED (IPV)

17

8.50%

POLIOVIRUS VACCINE TRIVALENT, LIVE, ORAL (OPV)

15

7.50%

RABIES VIRUS VACCINE (RAB)

3

1.50%

Rotavirus Vaccine (ROTHB5)

6

3.00%

ROTAVIRUS VACCINE (ROTASHIELD) (RV)

1

0.50%

SMALLPOX VACCINE (SMALL)

2

1.00%

TETANUS TOXOID (TTOX)

2

1.00%

TYPHOID VACCINE (TYP)

2

1.00%

VARIVAX-VARICELLA VIRUS LIVE (VARCEL)

10

5.00%

YELLOW FEVER VACCINE (YF)

1

0.50%

ZOSTER VACCINE LIVE (VARZOS)

4

2.00%

Total

351

175.50%

 

Thrombosis (zakrzepica)  

Vaccine Type

 

 

Events Reported

 

 

 

Percent (of 185)

 

 

ANTHRAX VACCINE (ANTH)

10

5.41%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE (DTAP)

7

3.78%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND PERTUSSIS VACCINE (DTP)

1

0.54%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS PERTUSSIS AND HAEMOPHILUS INFLUENZA B VACCINE (HEXAVAX) (DTPHIB)

1

0.54%

Diphtheria/Pertussis/Polio (oral [live] or inactivated not noted) (DPP)

1

0.54%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + HEPATITIS B + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE (DTAPHEPBIP)

2

1.08%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE + HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (DTAPIPVHIB)

1

0.54%

HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (HIBV)

7

3.78%

HEPATITIS A (HEPA)

7

3.78%

HEPATITIS A AND HEPATITIS B VACCINE (HEPAB)

5

2.70%

HEPATITIS B VACCINE (HEP)

17

9.19%

HUMAN PAPILLOVAVIRUS BIVALENT (HPV2)

1

0.54%

HUMAN PAPILLOMAVIRUS (TYPES 6, 11, 16, 18) RECOMBINANT VACCINE (HPV4)

52

28.11%

INFLUENZA A (H1N1) 2009 MONOVALENT (FLU(H1N1))

9

4.86%

INFLUENZA A (H1N1) 2009 MONOVALENT, INTRANASAL SPRAY (FLUN(H1N1))

3

1.62%

INFLUENZA (SEASONAL) VIRUS VACCINE (FLU(SEASONAL))

31

16.76%

LYME VACCINE (LYMERIX) (LYME)

2

1.08%

MEASLES AND RUBELLA VACCINE (MER)

1

0.54%

MEASLES, MUMPS AND RUBELLA VIRUS VACCINE, LIVE (MMR)

7

3.78%

MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE VACCINE (MEN)

1

0.54%

MENINGOCOCCAL VACCINE (MENACTRA) (MNQ)

5

2.70%

PNEUMOCOCCAL VACCINE, POLYVALENT (PPV)

14

7.57%

PNEUMOCOCCAL, 7-VALENT VACCINE (PREVNAR) (PNC)

8

4.32%

POLIOVIRUS VACCINE INACTIVATED (IPV)

9

4.86%

POLIOVIRUS VACCINE TRIVALENT, LIVE, ORAL (OPV)

1

0.54%

RABIES VIRUS VACCINE (RAB)

1

0.54%

Rotavirus Vaccine (ROTHB5)

4

2.16%

ROTAVIRUS VACCINE (ROTH1)

1

0.54%

RUBELLA VACCINE (RUB)

1

0.54%

SMALLPOX VACCINE (SMALL)

5

2.70%

TETANUS AND DIPHTHERIA TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE (BOOSTRIX/ADACEL) (TDAP)

6

3.24%

TETANUS AND DIPHTHERIA TOXOIDS, ADULT (TD)

4

2.16%

TETANUS TOXOID (TTOX)

1

0.54%

VARIVAX-VARICELLA VIRUS LIVE (VARCEL)

8

4.32%

ZOSTER VACCINE LIVE (VARZOS)

3

1.62%

UNKNOWN VACCINES (UNK)

2

1.08%

Total

239

129.19%

 

Uszkodzenie lub śmierć płodu

Vaccine Type

 

 

Events Reported

 

 

 

Percent (of 156)

 

 

ANTHRAX VACCINE (ANTH)

1

0.64%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE (DTAP)

1

0.64%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND PERTUSSIS VACCINE (DTP)

1

0.64%

DT-IPV COMBINED DT AND IPV VACCINE (DTIPV)

2

1.28%

HEPATITIS A (HEPA)

4

2.56%

HEPATITIS B VACCINE (HEP)

5

3.21%

HUMAN PAPILLOVAVIRUS BIVALENT (HPV2)

2

1.28%

HUMAN PAPILLOMAVIRUS (TYPES 6, 11, 16, 18) RECOMBINANT VACCINE (HPV4)

33

21.15%

INFLUENZA A (H1N1) 2009 MONOVALENT (FLU(H1N1))

82

52.56%

INFLUENZA (SEASONAL) VIRUS VACCINE (FLU(SEASONAL))

25

16.03%

INFLUENZA (SEASONAL) INTRANASAL VACCINE (FLUMIST) (FLUN(SEASONAL))

1

0.64%

MEASLES, MUMPS AND RUBELLA VIRUS VACCINE, LIVE (MMR)

4

2.56%

RABIES VIRUS VACCINE (RAB)

1

0.64%

TETANUS AND DIPHTHERIA TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE (BOOSTRIX/ADACEL) (TDAP)

6

3.85%

TETANUS AND DIPHTHERIA TOXOIDS, ADULT (TD)

1

0.64%

TYPHOID VACCINE (TYP)

1

0.64%

VARIVAX-VARICELLA VIRUS LIVE (VARCEL)

4

2.56%

YELLOW FEVER VACCINE (YF)

1

0.64%

UNKNOWN VACCINES (UNK)

1

0.64%

Total

176

112.82%

 

 

Artretyzm

ADENOVIRUS VACCINE LIVE ORAL TYPE 7 (ADEN)

1

0.01%

ANTHRAX VACCINE (ANTH)

1,118

8.00%

BACILLUS CALMETTE-GUERIN VACCINE (BCG)

13

0.09%

CHOLERA VACCINE (CHOL)

14

0.10%

COMVAX (HBHEPB)

12

0.09%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS ACELLULAR PERTUSSIS POLIOVIRUS INACTIVATED HAEMOPHILUS INFLUENZA B AND HEPATITIS B VACCINE (HEXAVAX) (6VAX-F)

5

0.04%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE (DTAP)

253

1.81%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND PERTUSSIS VACCINE (DTP)

135

0.97%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS PERTUSSIS AND HAEMOPHILUS INFLUENZA B VACCINE (HEXAVAX) (DTPHIB)

5

0.04%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS, PEDIATRIC (DT)

65

0.46%

DIPHTHERIA TOXOID (DTOX)

5

0.04%

Diphtheria/Pertussis/Polio (oral [live] or inactivated not noted) (DPP)

5

0.04%

Diphtheria/Tetanus/whole pertussis-Inactivated Polio Virus-Haemophilus influenza b (Pentacoqr) (DTPIHI)

2

0.01%

DT-IPV COMBINED DT AND IPV VACCINE (DTIPV)

8

0.06%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + HEPATITIS B + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE (DTAPHEPBIP)

6

0.04%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE (DTAPIPV)

13

0.09%

DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE + HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (DTAPIPVHIB)

8

0.06%

DTP-IPV COMBINED DTP AND IPV VACCINE (DTPIPV)

2

0.01%

HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (HIBV)

143

1.02%

HEPATITIS A (HEPA)

476

3.40%

HEPATITIS A AND HEPATITIS B VACCINE (HEPAB)

187

1.34%

HEPATITIS B VACCINE (HEP)

3,005

21.49%

HUMAN PAPILLOVAVIRUS BIVALENT (HPV2)

50

0.36%

HUMAN PAPILLOMAVIRUS (TYPES 6, 11, 16, 18) RECOMBINANT VACCINE (HPV4)

850

6.08%

HUMAN PAPILLOMAVIRUS VACCINE (HPV)

17

0.12%

INFLUENZA A (H1N1) 2009 MONOVALENT (FLU(H1N1))

359

2.57%

INFLUENZA A (H1N1) 2009 MONOVALENT, INTRANASAL SPRAY (FLUN(H1N1))

42

0.30%

INFLUENZA (SEASONAL) VIRUS VACCINE (FLU(SEASONAL))

2,291

16.39%

INFLUENZA (SEASONAL) INTRANASAL VACCINE (FLUMIST) (FLUN(SEASONAL))

77

0.55%

JAPANESE ENCEPHALITIS VIRUS VACCINE (JEV)

24

0.17%

JAPANESE ENCEPHALITIS VIRUS VACCINE, INACTIVATED, ADSORBED (JEV1)

2

0.01%

LYME VACCINE (LYMERIX) (LYME)

1,220

8.73%

MEASLES AND MUMPS VIRUS VACCINE, LIVE (MM)

4

0.03%

MEASLES AND RUBELLA VACCINE (MER)

22

0.16%

MEASLES VACCINE (MEA)

35

0.25%

MEASLES, MUMPS AND RUBELLA VIRUS VACCINE, LIVE (MMR)

1,607

11.49%

MEASLES, MUMPS, RUBELLA, AND VARICELLA VACCINE (PROQUAD) (MMRV)

12

0.09%

MENINGOCOCCAL CONJUGATE VACCINE (MNC)

2

0.01%

MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE VACCINE (MEN)

102

0.73%

MENINGOCOCCAL VACCINE (MENACTRA) (MNQ)

246

1.76%

MUMPS AND RUBELLA VIRUS VACCINE, LIVE (MUR)

4

0.03%

MUMPS VIRUS VACCINE, LIVE (MU)

11

0.08%

PERTUSSIS, ADSORBED VACCINE (PER)

4

0.03%

PLAGUE VACCINE (PLAGUE)

2

0.01%

PNEUMOCOCCAL VACCINE, POLYVALENT (PPV)

792

5.66%

PNEUMOCOCCAL, 7-VALENT VACCINE (PREVNAR) (PNC)

71

0.51%

PNEUMOCOCCAL, 13-VALENT VACCINE (PREVNAR) (PNC13)

13

0.09%

POLIOVIRUS VACCINE INACTIVATED (IPV)

236

1.69%

POLIOVIRUS VACCINE TRIVALENT, LIVE, ORAL (OPV)

161

1.15%

RABIES VIRUS VACCINE (RAB)

289

2.07%

Rotavirus Vaccine (ROTHB5)

3

0.02%

ROTAVIRUS VACCINE (ROTH1)

1

0.01%

RUBELLA VACCINE (RUB)

310

2.22%

SMALLPOX VACCINE (SMALL)

200

1.43%

TETANUS AND DIPHTHERIA TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE (BOOSTRIX/ADACEL)(TDAP)

666

4.76%

TETANUS AND DIPHTHERIA TOXOIDS, ADULT (TD)

816

5.84%

TETANUS TOXOID (TTOX)

155

1.11%

TETRAMUNE (DTAPH)

1

0.01%

TICK-BORNE ENCEPHALITIS VACCINE (TBE) (TBE)

9

0.06%

TYPHOID VACCINE (TYP)

342

2.45%

VARIVAX-VARICELLA VIRUS LIVE (VARCEL)

257

1.84%

YELLOW FEVER VACCINE (YF)

129

0.92%

ZOSTER VACCINE LIVE (VARZOS)

199

1.42%

UNKNOWN VACCINES (UNK)

91

0.65%

Total

17,205

123.06%

 


Choroby poszczepienne c.d.
 

Ostatnio na forum

Keine Beiträge vorhanden

Komentarze

Pokrewne

Gościmy

Wir haben 255 Gäste online

Cytat

Es gibt keine Übersetzung gerade jetzt, aber wir können dies für Sie tun, wenn Sie möchten - schreiben Sie einfach ein Kommentar. Wir können auch bessere Übersetzung, wenn Google Übersetzer ist nicht genug für Sie.

Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy,
gdy zapominając o sobie zaczyna żyć dla bliźnich.
Mikołaj Gogol