Gram Zdrowia

Home Mistrzowie dr Krzysztof Michalak Rola glutaminy w terapii onkologicznej (3/4) Rola glutaminy w terapii onkologicznej

(3/4) Rola glutaminy w terapii onkologicznej

Drukuj

----- Biuletyn Medycyny Alternatywnej -----
----------------------------------------------------------------------

(3/4) Rola glutaminy w terapii onkologicznej

Glutamina i chemioterapia

Cytotoksyczna chemioterapia często powoduje uszkodzenia jelitowe
objawiające się jako zapalenie śluzówki jelita i jamy ustnej
(mucositis, stomatitis, enterocolitis). Różnorodność tych objawów może
uniemożliwiać zwiększanie dawki, bądź wymuszać jej redukcję. Zostały
rozpoznane liczne dobroczynne efekty podawania glutaminy w zapaleniach
jelit wywołanych chemioterapią. Efekty te to poprawa stanu odżywienia,
zmniejszone uszkodzenie jelita, zmniejszony stopień dysbioz
bakteryjnych, zmniejszone zatrucie organizmu oraz dłuższe przeżycie
(27,28). Dodatkowe badania pokazały, że podawanie glutaminy może
poprawić efekt leczniczy metotreksatu, jak również zmniejszać
śmiertelność (29,30).

Skubitz i Anderson opublikowali badania pilotażowe opisujące efekt
glutaminy w zapaleniu śluzówki indukowanej chemioterapią.
Chemioterapeutyki użyte w tym badaniu to doksorubicyna (12x), etoposyd
(2x), ifosfomid (1x), karboplatyna (1x). Pacjenci otrzymywali
glutaminę dwa razy dziennie w roztworze przez 28 dni. Autorzy wykazali
istotną redukcję zarówno w stopniu zapalenia śluzówki jak również w
czasie jej trwania.

Subiektywnie - pacjenci odczuwali, że zapalenie śluzówki było
mniej uciążliwe, jak również lepsza była jakość życia. Ci sami autorzy
kontynuowali badania randomizowane, krzyżowe badania z podwójnie ślepą
próbą na 24 pacjentach otrzymujących chemioterapię. Podawane
chemioterapeutyki to CAD, VAdrC, IA, CDDPAdr lub MTX. Pacjenci
otrzymywali przez 14 dni roztwór glutaminy lub glicyny. Wyniki
potwierdziły odkrycia z wcześniejszych badań pilotażowych: redukcję
stopnia i czasu trwania zapalenia śluzówki w grupie suplementowanej
glutaminą. Autorzy ci wnioskują, że pacjenci, którzy wcześniej
cierpieli na zapalenie śluzówki podczas otrzymywania doksorubicyny lub
metotreksatu mogą odczuwać szczególną poprawę w skutek podawania
glutaminy (31,32).

W podobnym badaniu na dorosłych pacjentach z AML (Ostra Białaczka
Szpikowa) otrzymujących chemioterapię Muscaritoli i in. odkryli
zmniejszony czas trwania i ciężkość biegunki, jak również istotną
redukcję zapotrzebowania na odżywianie pozajelitowe przy doustnej
suplementacji z glutaminą (33).
Suplementacja glutaminą była też badana w grupie osób poddanych
przeszczepowi szpiku kostnego. Ziegler i in. obserwowali w
randomizowanym, podwójnie ślepym badaniu efekt pozajelitowego
podawania glutaminy u 45 dorosłych pacjentów. Obie grupy otrzymywały
trwające średnio cztery tygodnie odżywianie pozajelitowe. Grupa
eksperymentalna otrzymywała TPN (zestaw do odżywiania pozajelitowego)
wzbogacony glutaminą w dawce 0.57 g/kg/d (ok. 30-40g/d). Grupa
kontrolna otrzymywała preparat o identycznej kaloryczności, zawartości
azotu, jednak bez glutaminy. Grupa suplementowana glutaminą cechowała
się mniejszym wskaźnikiem infekcji i kolonizacji bakteryjnej, lepszym
bilansem azotowym i o 19 % krótszą hospitalizacją. Schloerb i in.
zaobserwowali skrócenie o 5.8 dnia czas hospitalizacji w podobnie
zaprojektowanym badaniu obserwującym efekt suplementacji glutaminą po
przeszczepie szpiku kostnego (34,35).

W ostatnio wykonanych badaniach Schloerb i in. w randomizowanym
podwójnie zaślepionym badaniu doustnej i pozajelitowej suplementacji
glutaminą u 66 osób po przeszczepie szpiku wykazali redukcję w
zapotrzebowaniu na TPN i możliwą poprawę przeżycia u tych pacjentów,
którzy otrzymywali glutaminę (36).
Glutamina była także badana pod względem ograniczania pozajelitowej
toksyczności chemioterapii. W kontrolowanym badaniu na Uniwersytecie w
Arkansas, badaniu na szczurach wykazano, że podawana glutamina
poprawiała przeżycie zwierząt karmionych letalną (śmiertelną) i
subletalną (nieco mniejsza niż śmiertelna) dawką cyklofosfamidu. Tylko
20% grupy suplementowanej glicyną, przeżyło dawkę 450mg/kg w
porównaniu do 100% przeżycia w grupie, w której podawano glutaminę.
Suplementacja glutaminą utrzymywała również prawidłowy poziom
glutationu w sercu obniżając kardiotoksyczność (37).

Innym kierunkiem zainteresowań naukowych jest określenie, jaką
rolę może pełnić glutamina we wzmacnianiu efektów chemioterapii
poprzez zmniejszenie zatrucia organizmu. Klimberg i in. odkryli, że
szczury, którym podawano metotreksat i glutaminę miały 45%-ową
redukcję guza w porównaniu do grupy, której podawano metotreksat i
glicynę. Dalsze badania tych badaczy wykazały zwiększone stężenie
metotreksatu w guzie po 24 i 48 godzinach, w grupie szczurów
suplementowanych glutaminą w porównaniu do grupy otrzymującej dietę
bez glutaminy. Autorzy wysnuli hipotezę, że zwiększone stężenie
glutaminy powodowało wzrost ilości poliglutaminianu metotreksatu, co
powodowało zwiększoną retencję leku wewnątrz guza (41,42,43).

Rubio i in. przedstawili trzykrotny wzrost ilości metotreksatu w
guzach szczurów, którym podawano glutaminę przez 48h przed
dootrzewnowym podaniem metotreksatu. Ta sama grupa badaczy, doniosła
również o pierwszej fazie badania u dziewięciu pacjentów z zapalnym
rakiem piersi leczonych glutaminą i wzrastającymi dawkami metotreksatu
a następnie doksorubicyny. Nie donoszono o toksyczności glutaminy ani
o toksyczności związanej z chemioterapią. Jeden pacjent miał lekkie
zapalenie śluzówki i jelita. Średnie przeżycie wyniosło 35 miesięcy
(44).


Cytowana literatura:
26) Klimberg VS, Oral glutamine enhances radiosensitivity in rat
sarcoma, presented at The Society of Surgical Oncology, Houston,
Texas,1994
27) Rombeau, A review of the effects of glutamine-enriched diets on
experimentally induced enterocolitis, JPEN 14 supplement 100S-105S
28) Fox AD et al, Effect of glutamine supplemented enteral diet on
methotrexate induced enterocolitis, JPEN 12:325-331,1988
29) Klimberg VS et al, Does glutamine facilitate chemotherapy while
reducing toxicity? Surg Forum 42:16-18,1991
30) Klimberg VS et al, Effect of supplemental dietary glutamine on
methotrexate concentration in tumors, Arch Surg 127:1317-1322,1992
31) Skubitz K, Anderson P, Oral glutamine to prevent chemotherapy
induced stomatitis :a pilot study, J Lab Clin Med 127:223-228,1996
32) Anderson P et al, Oral glutamine reduces the duration and severity
of stomatitis after cytotoxic cancer chemotherapy,
Cancer,83:1433-1439,1998
33) Muscariotol M et al, Oral glutamine in the prevention of
chemotherapy-induced gastrointestinal toxicity, E Journal Cancer
33:319-320,1997
34) Ziegler T et al, Clinical and metabolic efficacy of
glutamine-supplemented parenteral nutrition after bone marrow
transplantation, Ann Intern Med 116:821-828,1992
35) Schloerb PR et al, TPN with glutamine in bone marrow
transplantation and other clinical applications: a randomized, double
blind study. JPEN 17:407-413,1993
36) Schloerb PR : Oral and parenteral glutamine in bone marrow
transplantation : a randomized, double-blind study, JPEN
23:117-122,1999
37) Klimberg VS et al :Oral glutamine protects against cytoxan induced
cardiotoxicity and death. Presented at the associaiton of Academic
Surgery: Hershey, PA, 1993
38) Savarese D et al, Glutamine treatment of paclitaxel-induced
myalgias and arthralgias, J Clin Oncology 12:3918-9,1998
39) Boyle FM et al, Glutamate ameliorates experimental vincristine
neuropathy, J Pharmacol Exp Therap 279:410-415, 1996
40) Boyle FM et al, Prevention of experimental paclitaxel neuropathy
with glutamate, Proc. AACR 37:290,1996
41) Klimberg VS et al, Effect of glutamine on tumor concentrations of
methotrexate, Arch Surg 27:1317, 1992
42) Rouse K et al, Glutamine enhances selectivity of chemotherapy
through changes in glutathione metabolism. Ann Surg 221:430-431, 1996
43) Rubio IT et al: Effect of glutamine on methotrexate efficacy and
toxicity, Ann Surg 227:772-780,1998
44) Hall JC et al, Glutamine. Brit J Surg 83:305-312,1996cdn...

dr n. med. Krzysztof Piotr Michalak
----
Aby otrzymywać Biuletyn, należy wejść na stronę www.drMichalak.pl i
wpisać swój email.
---
Jeśli uważasż, że komuś z Twoich znajomych przydałyby się informacje z
tego Biuletynu - prześlij mu teraz tego mejla...
---
Przypominam, że biuletyn zawiera w większości wiedzę nie uznawaną
przez medycynę akademicką.
---

__________________________________________________

Otrzymałeś/aś ten list, ponieważ zgodziłeś/aś się
na wpisanie na listę adresową autorespondera:
Biuletyn Medycyny Alternatywnej

Zobacz Politykę Prywatności tego autorespondera:
http://drmichalak.pl/data/polityka_prywatnosci.htm

Jeśli chcesz się wypisać z tej listy, otwórz:
http://freebot.pl/r/2784808/0d9f0f1547

(3/4) Rola glutaminy w terapii onkologicznej
 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież


Ostatnio na forum

Brak postów do publikacji.

Komentarze

 • Suplementy cynku, przedawkowanie, prostata 3/4

  Hej, bardzo wolno ładuje się strona na mobilce

  Czytaj więcej...

   
 • Leczenie wodą utlenioną - Terapia nadtlenkiem wodoru

  Tylko woda destylowana bo mineraln zanieczyszczona !!!! tylko pehydrol rozcieńczony 1:10 bo woda z ...

  Czytaj więcej...

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 201 gości 

Cytat


Osoby, które śpią 6 lub mniej godzin na dobę, mogą gorzej funkcjonować. Po kilkunastu zarwanych nocach (ok. 4 godzin snu) zachowujemy się, jakbyśmy nie spali trzy doby z kolei. Po 17 godzinach bez snu człowiek zachowuje się tak, jakby miał we krwi 0,5 promila alkoholu.
Źródło: http://www.gynostemma.pl/pol-thebest.htm