Gram Zdrowia

Home
choroba

Za IGYA informujemy:

Informujemy, że można już zamawiać oczekiwaną drugą część bestsellerowej serii ?Transerfing rzeczywistości?. Drugi tom nosi tytuł ?Szelest porannych gwiazd?. Cena jest taka sama jak tomu pierwszego, tzn. 29 zł. Książka objęta jest promocją WYSYŁKA GRATIS (wyłącznie przy przedpłacie na konto).

Drugi tom poświęcony jest tematowi zgodności duszy i umysłu. Autor wykazuje, że właśnie taki stan jest najbardziej korzystny dla tych, którzy chcą skutecznie zarządzać swoim losem. Oprócz informacji i rad wykazujących, jak ów stan osiągnąć w praktyce, książka zawiera opis kilku technik, które skutecznie pomagają w życiu skutecznie dążyć do swoich (a nie cudzych) celów, idąc ?swoją drogą? i przechodząc przez ?własne drzwi?.

W języku polskim uruchomiono stronę internetową www.transerfing.pl. Oprócz informacji o autorze znajduje się na niej forum internetowe, na którym można wypowiadać się na tematy związane z serią i nie tylko.

Pozdrawiamy
Zespól IGYA

imitation christian louboutin shoes & bags in usa louboutin reviews good quality copy christian louboutin peep toe
 

Wskazowki Dr. Kulisz jak znaleźć lekarza do leczenia autystycznego dziecka?

http://www.youtube.com/watch?v=VLxGwpKKRTk

Więcej…  

Czy chcesz mieć raka? Oczywiście, że nikt nie chce, ale czy robimy wszystko, by się przed nim uchronić? Czy przypadkiem codziennie nie aplikujemy sobie substancji powszechnie uznawanych za rakotwórcze? Czy wspaniały smak smażonego kurczaczka czy wędzonego łososia ma już teraz wynagrodzić nam późniejsze cierpienia? Profilaktyka raka za pośrednictwem odżywiania jest możliwa przy zachowaniu dwóch podstawowych zasad:

? Pokarm nie powinien zawierać substancji rakotwórczych, takich które powodują powstawanie nowotworów złośliwych.
? W pokarmie powinny znajdować się substancje, które chronią organizm przed rakiem.

imitation products Replica louboutin shoes christien laboutin cheep copy
Więcej…  

Według obecnej klasyfikacji lekarskiej grzybice należą do chorób, dlatego też zostały umieszczone w tym dziale, żeby można było łatwo odszukać materiały na ich temat, bo 100% społeczeństwa rozpoznaje grzybice jako choroby.

Więcej…  

----- Biuletyn Medycyny Alternatywnej -----
----------------------------------------------------------------------

(2/2) WYKŁAD O PROCESIE STARZENIA SIĘ


Usuwanie AGE z organizmu

Problem radzenia sobie organizmu z glikozylacją można rozpatrywać
w 2 aspektach. Pierwszy to usuwanie AGE z organizmu. Drugi to
naprawianie skutków glikozylacji w organizmie. Wszystko co jest
szkodliwe jest z organizmu usuwane. AGE również. Główną drogą usuwania
tych związków są nerki. W niewydolności nerek spada więc ich
wydalanie. Ilość AGE wzrasta wtedy w organizmie i proces starzenia
postępuje nieco szybciej. AGE są rozpoznawane przez różne komórki w
organizmie przy pomocy specjalnych receptorów. Jedną z takich komórek
rozpoznających AGE są makrofagi - komórki żerne, komórki sprzątaczki.
Połączenie się białka zawierającego na swojej powierzchni AGE do
takiego receptora uruchamia szereg reakcji prowadzących w dużym
skrócie do pobudzenia procesów trawienia tkanki i jej odbudowy.
Dochodzi wtedy do wymiany uglikozylowanych białek tkankowych na nowe.
Wymaga to oczywiście większej liczby reakcji chemicznych zachodzących
w tej tkance i generalnie zwiększenia przemiany materii. Wzrasta
zapotrzebowanie na budulec i energię.

Procesy naprawcze usuwające skutki glikozylacji postępują w miarę
starzenia się organizmu coraz mniej efektywnie. Powoduje to, że tkanki
stają się więc coraz bardziej wysycone przez AGE. Jeśli dochodzą do
tego problemy z nerkami spowodowane m.in. przez AGE, usuwanie AGE
postępuje coraz mniej sprawnie. W przypadku powstawania większych
ilości AGE np. w cukrzycy, może zacząć rozwijać się błędne koło, które
może być trudno przerwać.Zmiany w narządach

Nerki - odkładanie się glikozylowanych białek w kłębkach nerkowych
prowadzi do powstawania ich złogów, z czasem do stwardnienia kłębków i
osłabienia ich pracy.

Soczewka - glikozylacja białek soczewki jest jednym z mechanizmów
rozwoju zaćmy.

Układ nerwowy - gromadzenie się jednego ze związków należących do
AGE w niektórych neuronach mózgu nasuwa podejrzenie, że AGE mogą mieć
swój udział w procesie starzenia się neuronów oraz przyczyniać się do
rozwoju choroby Alzheimera. Przypuszcza się, że w rozwoju tej choroby
współdziałają glikozylacja białek, stres oksydacyjny komórki i
osłabiony pobór glukozy przez neurony.

Nerwy obwodowe - glikozylacja białek mieliny nerwów odgrywa
prawdopodobnie istotną rolę w tzw. neuropatii cukrzycowej oraz
upośledzeniu funkcji nerwów u osób w starszym wieku.

Płuca - tkanka łączna płuc, wskutek opisanych wcześniej zmian w
budowie kolagenu, traci właściwości sprężyste i płuca nie rozciągają
się tak łatwo przy nabieraniu powietrza. Zmniejsza się pojemność
oddechowa płuc.

Chrząstki - zaobserwowano proporcjonalny do ilości AGE spadek
zawartości proteoglikanów w chrząstkach. Wskazuje to na możliwość
uczestnictwa AGE w rozwoju choroby zwyrodnieniowej stawów.

Kości - AGE mogą zaburzać wzrost i różnicowanie tkanki kostnej.
Jedną z chorób, w rozwoju której podejrzewa się istotną rolę AGE jest
postępująca z wiekiem osteoporoza. Dokładny mechanizm molekularny
zachodzących zmian jest jednak dopiero badany i wymaga potwierdzenia.Uwagi końcowe

Przedstawione tu informacje mogą przyczynić się do tego, że nieco
inaczej będziemy patrzeć na proces wyprowadzania cięższych przypadków
z niektórych chorób, w tym szczególnie cukrzycy i niewydolności nerek,
jako mających najsilniejsze odbicie w świetle powyższego artykułu.
Pragnę podkreślić, że rola glikozylacji białek w procesie starzenia i
rozwoju wielu chorób to bardzo świeża, jeśli chodzi o rozwój medycyny
dziedzina wiedzy. Powyższe informacje nie trafiły jeszcze do
podręczników medycznych. Ja sam zetknąłem się z tym tematem bardzo
niedawno. Stąd przedstawione w tym artykule informacje trzeba
traktować mimo wszystko z pewną ostrożnością, by nie przecenić
przypadkiem roli opisywanych procesów. Tym niemniej pełne poznanie
tych zjawisk będzie z pewnością istotnym krokiem do poznania przyczyn
tych, jak i wielu innych chorób.cdn...

dr n. med. Krzysztof Piotr Michalak
----
Aby otrzymywać Biuletyn, należy wejść na stronę www.drMichalak.pl i
wpisać swój email.
---
Jeśli uważasż, że komuś z Twoich znajomych przydałyby się informacje z
tego Biuletynu - prześlij mu teraz tego mejla...
---
Przypominam, że biuletyn zawiera w większości wiedzę nie uznawaną
przez medycynę akademicką.
---

__________________________________________________

Otrzymałeś/aś ten list, ponieważ zgodziłeś/aś się
na wpisanie na listę adresową autorespondera:
Biuletyn Medycyny Alternatywnej

Zobacz Politykę Prywatności tego autorespondera:
http://drmichalak.pl/data/polityka_prywatnosci.htm

Jeśli chcesz się wypisać z tej listy, otwórz:
http://freebot.pl/r/2784808/0d9f0f1547

 

----- Biuletyn Medycyny Alternatywnej -----
----------------------------------------------------------------------

(1/2) WYKŁAD O PRZYCZYNACH STARZENIA SIĘ


Nieenzymatyczna glikozylacja białek a proces starzenia się

Stulatkowie

Gdy przeprowadzono badania osób, których wiek przekroczył 100 lat,
były w tej grupie osoby pijące i nie pijące, palące i niepalące, z
wysokim i niskim cholesterolem, spokojni i wybuchowi, ćwiczący i
nieruchawi. Wśród tych czynników nie odkryto istotnych różnic z
pozostałą częścią społeczeństwa. Wszyscy oni mieli jednak pewne cechy
wspólne zdecydowanie odróżniające ich od innych. Były to: wyjątkowo
niski cukier, wyjątkowo niskie trójglicerydy i względnie niski poziom
insuliny.

Czy można wiązać to współwystępowanie długowieczności i parametrów
biochemicznych bezpośrednim związkiem przyczynowo-skutkowym? Badania
ostatnich lat dają przynajmniej częściowo pozytywną odpowiedź na to
pytanie. Niepodważalna wydaje się być rola cukru i insuliny w tym
procesie. Trójglicerydy natomiast wydają się być jedynie skutkiem
wzrostu cukru i insuliny we krwi i same w sobie nie przyspieszają w
istotny sposób starzenia się.

W bieżącym artykule spróbuję przybliżyć nieco mechanizmy
oddziaływania wysokich poziomów cukru na tempo procesu starzenia się.Nieenzymatyczna glikozylacja

Podstawowy mechanizm niekorzystnego oddziaływania krążącego we
krwi cukru to nieenzymatyczne przyłączanie się do różnych cząsteczek
białkowych i zmienianie ich właściwości. Proces ten nazywamy
nieenzymatyczną glikozylacją. Określenie "nieenzymatyczna" oznacza, że
proces ten zachodzi samoistnie, bez specjalnych przyspieszaczy reakcji
chemicznej, jakimi są enzymy. Oznacza więc, że podstawowym parametrem
wyznaczającym szybkość zachodzenia tej reakcji w danej chwili jest
aktualne stężenie glukozy (fruktozy, galaktozy) we krwi. Im wyższe
jest to stężenie, tym szybciej zachodzi reakcja. Innym parametrem,
który mógłby wpływać na szybkość reakcji jest temperatura. Wyższa
temperatura ułatwia zajście każdej reakcji chemicznej, gdyż cząsteczki
mają wówczas większą energię by pokonać barierę energetyczną broniącą
przed zajściem reakcji.

Od razu na wstępie chciałbym podkreślić, że proces glikozylacji
zachodzi w naszym organizmie bardzo powoli, a specjalne mechanizmy
obronne non-stop "sprzątają" glikozylowane białka i budują nowe na ich
miejsce. Przykładem procesu glikozylacji wykorzystywanym obecnie w
medycynie jest oznaczanie glikozylowanej hemoglobiny przy
monitorowaniu cukrzycy, która odzwierciedla średnie stężenie cukru we
krwi w ostatnich 6-8 tygodniach. W czasie życia krwinki trwającego do
120 dni glikozylacji ulega średnio w warunkach prawidłowych ok. 10%
cząsteczek hemoglobiny. Ponieważ we krwi są w danym momencie krwinki o
różnym wieku, średnia zawartość hemoglobiny glikozylowanej wynosi ok.
5%.

W cukrzycy, gdy średnie stężenie cukru wzrasta np. 2-krotnie (z
ok. 100mg% na ok. 200mg%) przyłączanie go do hemoglobiny wzrasta
również w przybliżeniu dwukrotnie. Jednak ponieważ krwinki
glikozylowane żyją krócej, średnie stężenie hemoglobiny glikozylowanej
wzrasta nieco mniej niż 2x.Etapy glikozylacji

Proces przyłączania się cząsteczki cukru do białka jest
dwuetapowy. Pierwszy etap jest odwracalny, tzn. że po osiągnięciu
stanu równowagi reakcja zachodzi z taką samą szybkością w obie strony.
Stan równowagi osiągany jest po ok. 1 miesiącu, co w praktyce oznacza,
że dla białek o szybkim obrocie w organizmie, nie jest on osiągany
nigdy. Białka uglikozylowane zdążą zostać rozłożone, a na ich miejsce
powstają nowe nieuglikozylowane. Drugi etap jest już nieodwracalny.
Podlegają im białka pozostające długo w organizmie, jak np. kolagen
(białko skóry, ścięgien, chrząstek, kości). Efektem tego etapu jest
powstanie tzw. końcowych produktów zaawansowanej glikacji -(Advanced
Glycation Endproducts, AGE). Używany w literaturze skrót AGE jest tu o
tyle interesujący, że słowo age oznacza po angielsku właśnie starzeć
się. Przez AGE rozumieć więc będziemy pewne związki chemiczne, których
skomplikowanych nazw nie będę przytaczał, które można oznaczyć w
badanych tkankach i płynach ustrojowych, i których ilość świadczy o
zaawansowaniu nieodwracalnych procesów glikozylacji.Przykłady glikozylacji

Skutki biologiczne powyższych procesów są wielorakie i
prawdopodobnie nie wszystkie jeszcze są poznane. Co wiadomo już dziś?

Albumina - glikozylacja upośledza jej funkcje transportowe.
Zmniejsza się jej zdolność transportu bilirubiny i długołańcuchowych
kwasów tłuszczowych.

Białka błony erytrocyta - ich glikozylacja zmniejsza jej
właściwości sprężyste, zmniejsza się więc zdolność erytrocytów do
odkształcania w naczyniach włosowatych.

Katepsyna B - enzym biorący udział w przekształceniu proinsuliny w
insulinę. Pod wpływem glikozylacji ulega zahamowaniu.

Antytrombiny III - jej glikozylacja prowadzi do przewagi procesów
krzepnięcia nad procesami usuwania skrzepów.

Dysmutaza ponadtlenkowa - enzym ten jest elementem układu
przeciwutleniaczy. Jego zahamowanie pod wpływem glikozylacji prowadzi
do rozwoju tzw. stresu oksydacyjnego w komórce. Mówiąc prościej: wolne
rodniki są wolniej usuwane, zwiększa się więc ich szkodliwe działanie.

Apolipoproteina B - podstawowe białko frakcji LDL. Glikozylacja w
miejscu wiązania się z receptorem powoduje, że frakcja ta jest wolniej
usuwana z krwi. W sumie nic złego się nie dzieje, tyle, ze wzrasta
nieco LDL w osoczu, co często przyprawia badającego się niepotrzebnie
o silny stres. Znając ogólnie panującą nam społeczną fobię przed
wysokim LDL, od razu w tym miejscu dodam, że kwestia poziomu LDL we
krwi zależy również od wielu innych czynników. Ponieważ poziom tego
składnika krwi jest tak naprawdę w szerokim zakresie nieistotny,
ewolucyjnie nie wykształciły się mechanizmy, które by regulowały jego
poziom w wąskich granicach. Występuje w związku z tym duża zmienność
osobnicza poziomu LDL w osoczu. W toku ewolucji osobnicy z wysokim lub
niskim poziomem LDL nie byli po prostu eliminowani z populacji.

Kolagen - pod wpływem glikozylacji zwiększa się liczba wiązań
krzyżowych między cząsteczkami kolagenu, co sprawia, że zwiększa się
sztywność włókien kolagenowych, zmniejsza się również ich
rozpuszczalność oraz podatność na trawienie enzymatyczne, co utrudnia
jego regenerację.

Kwasy nukleinowe (DNA) - są cząsteczkami bardzo długo żyjącymi,
mogą więc ulec znacznej modyfikacji pod wpływem cukru. Może to
prowadzić do zmian w materiale genetycznym. Glikozylacja DNA może być
wyjaśnieniem, dlaczego słynna sklonowana owca Dolly tak szybko się
zestarzała. Przyczyną mogła być większa niż w normalnych warunkach
glikozylacja materiału genetycznego.
cdn...

dr n. med. Krzysztof Piotr Michalak
----
Aby otrzymywać Biuletyn, należy wejść na stronę www.drMichalak.pl i
wpisać swój email.
---
Jeśli uważasż, że komuś z Twoich znajomych przydałyby się informacje z
tego Biuletynu - prześlij mu teraz tego mejla...
---
Przypominam, że biuletyn zawiera w większości wiedzę nie uznawaną
przez medycynę akademicką.
---

__________________________________________________

Otrzymałeś/aś ten list, ponieważ zgodziłeś/aś się
na wpisanie na listę adresową autorespondera:
Biuletyn Medycyny Alternatywnej

Zobacz Politykę Prywatności tego autorespondera:
http://drmichalak.pl/data/polityka_prywatnosci.htm

Jeśli chcesz się wypisać z tej listy, otwórz:
http://freebot.pl/r/2784808/0d9f0f1547

 

Nie ma ludzi zdrowych - są tylko nie przebadani, głosi stara maksyma medyczna. Dopóki człowiek jest młody nie zastanawia się zbytnio nad tym co je, jak się ubiera i w ogóle ma przeświadczenie, że jest nieśmiertelny. Procesor typu "Mózgotell" odpowiedzialny za zdrowie włącza się mu dopiero w przypadku pierwszej cięższej choroby, gdzie przykuty do łóżka ma wreszcie czas, aby zastanowić się nad kruchością tego co nazywamy zdrowiem. Wtedy też gwałtownie rośnie popyt na wiedzę z zakresu medycyny, nie tylko naukowej. Mamy już taką literaturę i rośnie ona u nas jak grzyby po deszczu. Ale pamiętajmy, że są też grzybki trujące, a i u nas nie brak cwaniaczków, którzy za marną złotówkę wyślą Cię przed oblicze Najwyższego. Ojciec Grande jest jednym z nielicznych, który preferuje leczenie żywnością i jest specjalistą od kuchni staropolskiej.

Ojca Grande widzenie człowieka

Ojciec Jan Grande należy do zakonu ojców bonifratrów. Urodził się w roku 1934 w okolicach Grodna. Jak olbrzymia większość Polaków tam zamieszkałych doznał "dobrodziejstw" bolszewizmu. Zesłany z rodziną, wojnę przeżył na dalekiej Syberii na pograniczu mongolskich stepów Kirgizji. To tam, jak sam mówi, pobierał pierwsze nauki ze zdrowego żywienia. Z ziołolecznictwem zetknął się już na Syberii, potem w Tybecie, Kijowie i Petersburgu. Studiował starą szkołę wschodniej medycyny niekonwencjonalnej. Po powrocie do Polski ukończył szkołę felczerską i wiele lat pracował w służbie zdrowia. W 44 roku życia wstąpił do zakonu. Warszawa, Łódź i wreszcie Wrocław, gdzie przebywa i leczy do dzisiaj. Jest jednym z najbardziej obleganych zakonników i bez przerwy naprawia to, co zepsuła dzisiejsza cywilizacja.

Więcej…  

 

 

W pobliżu wielu osiedli w Polsce są zainstalowane nadajniki telefonii komórkowej. W mieszkaniach sygnał internetowy coraz częściej rozprowadza się bezprzewodowo. Jaki wpływ na nasze zdrowie mają fale elektromagnetyczne? (km)

Więcej…  

Kontrola żywności, ziół i leków- istna Apokalipsa.
Jeśli nie zareagujemy, to nasze życie i zdrowie będzie zagrożone.
Nie pozwólmy na to! Razem możemy wiele, w pojedynkę nigdy!
Ostatnie dni wolności zdrowia - STAJEMY SIĘ NIEMI:  29.06.br. Warszawa

Zwycięzca międzynarodowych nagród, twórca filmów Kevin P. Miller z Well TV stworzył film dokumentalny o zagrożeniu wolności wyboru metod leczenia. ? STAJEMY SIĘ NIEMI: ostatnie dni wolności zdrowia? ujawnia szczegóły dotyczące prób wielonarodowych koncernów farmaceutycznych i gigantycznych firm żywności - w porozumieniu ze Światową Organizacją Handlu WTO, WHO i innymi - w celu ograniczenia publicznego dostępu do ziół, witamin i innych terapii.

imitation christian louboutin shoes cheap Christian Louboutin Shoes US copy shoes christian louboutin ulona
Więcej…  

From : Maria Majewska
Date : Mon, 23 Jul 2012 16:55:51 +0200
Subject : list do Prezydenta w.s. ustawy o chorobach zakaznych

W zalaczeniu list otwarty wyslany dzis do kancelarii Prezydenta RP.

1

Warszawa, 23-07-2012

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

List otwarty w sprawie nowelizacji ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

Sejm i Senat przegłosowały nowelizację Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (druki 293, 416, 546, 548 ). Wprowadzone poprawki (podobnie jak cała ustawa) zawierają szereg  kontrowersyjnych, antydemokratycznych elementów, sprzecznych z Konstytucją RP, prawami UE oraz Europejską Konwencją Praw Człowieka, które gwarantują obywatelom prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego.  Jako takie powinny być  one poddane ocenie całego polskiego społeczeństwa w formie referendum oraz dokładnie przeanalizowane przez Trybunał Konstytucyjny.

Oto kilka najbardziej kontrowersyjnych zmian wprowadzonych do Ustawy. 

Więcej…  
Powered by Tags for Joomla

Ostatnio na forum

Brak postów do publikacji.

Komentarze

 • Suplementy cynku, przedawkowanie, prostata 3/4

  Hej, bardzo wolno ładuje się strona na mobilce

  Czytaj więcej...

   
 • Leczenie wodą utlenioną - Terapia nadtlenkiem wodoru

  Tylko woda destylowana bo mineraln zanieczyszczona !!!! tylko pehydrol rozcieńczony 1:10 bo woda z ...

  Czytaj więcej...

Pokrewne

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 534 gości